LICZBA ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW: 202.

LICZBA ZREALIZOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ: 93.

SUMARYCZNA KWOTA WYPŁACONYCH DOTACJI: 2 213 413,10 ZŁ.

STAN NA DZIEŃ 31.03.2024 R.

Punkt jest czynny w następujących godzinach:
poniedziałek: 14:00 – 17:00
wtorek i środa 13:00 – 15:30
czwartek 7:30 – 9:30

piątek 12:00 – 14:00