Wójt Gminy Czermin ogłasza otwarty konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży  z terenu Gminy Czermin w 2024 roku. Termin składania ofert upływa 14 maja 2024r o godz. 15.00.