Uwagi!:

Po lewej stronie budynku, na ścianie elewacji, w jej części dolnej, znajduje się specjalny dzwonek, umożliwiający zasygnalizowanie pracownikom urzędu pojawienie się przed wejściem osoby ze szczególnymi potrzebami. Dzwonek swoim położeniem jest dostosowany pod względem wysokości do osoby poruszającej się na wózku (znajduje się na wysokości ok. 1 m).

Po naciśnięciu dzwonka, do osoby z niepełnosprawnością zejdzie pracownik urzędu i udzieli pomocy w załatwieniu sprawy lub też wezwie innego pracownika kompetentnego w zakresie sprawy, którą chce załatwić osoba z niepełnosprawnościami.