Dane teleadresowe Urzędu Gminy Czermin

 

Urząd Gminy w Czerminie
Czermin 47
63-304 Czermin
NIP 617-17-88-067

 

Dane do faktury:
Gmina Czermin
Czermin 47
63 – 304 Czermin
NIP 608-003-68-06

 

Tel. 62 74 16 031 / 62 74 17 567
Tel. Fax. 62 74 17 324

 

Nr rachunku bankowego Urzędu Gminy Czermin

Bank Spółdzielczy Pleszew O/Czermin
64 8407 0003 0200 0101 2000 0003

 

Nr rachunku bankowego jednostek organizacyjnych Gminy Czermin

Bank Spółdzielczy Pleszew O/Czermin

Biblioteka Publiczna w Czerminie 86 8407 0003 0200 3939 2000 0002
Ośrodek Kultury w Czerminie 03 8407 0003 0200 3694 2000 0001
Ośrodek Kultury w Żegocinie 93 8407 0003 0200 3577 2000 0002
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 12 8407 0003 0200 0103 2000 0001
Zespół Szkół Publicznych w Broniszewicach 11 8407 0003 0210 9239 2000 0001
Zespół Szkół Publicznych w Czerminie 21 8407 0003 0210 9226 2000 0001
Zespół Szkół Publicznych w Żegocinie 31 8407 0003 0210 9213 2000 0001
Zakład Gospodarki Komunalnej w Czerminie 1 8407 0003 0202 8264 2000 0003

 

Dane teleadresowe dla poszczególnych referatów w urzędzie

 

 

Biuro podawcze tel. wew. 30 sekretariat@czermin.wlkp.pl
Wójt gminy el. wew. 45 wojt@czermin.wlkp.pl
Z-ca Wójta/Sekretarz Gminy tel. wew. 41

zastepcawojta@czermin.wlkp.pl
oswiata@czermin.wlkp.pl

Skarbnik tel. wew. 44 skarbnik@czermin.wlkp.pl
Urząd Stanu Cywilnego tel. wew. 31 usc@czermin.wlkp.pl
Referat rolnictwa, budownictwa i ochrony środowiska tel. wew. 33
tel. wew. 34
rolnictwo@czermin.wlkp.pl
budownictwo@czermin.wlkp.pl
Referat organizacyjno – prawny tel. wew. 40 org@czermin.wlkp.pl
GOPS tel. wew. 32
tel. wew. 38
tel. wew. 50
gops@czermin.wlkp.pl
ZGK tel. 62 74 17 325 zgk@czermin.wlkp.pl