Wójt Gminy

Wójt Gminy

mgr Sławomir Spychaj

od 1992-2002 – Dyrektor Zespołu Szkół w Broniszewicach

od 2002-2006 – Zastępca Wójta Gminy Czermin

od 12.11.2006 – Wójt Gminy Czermin

wojt@czermin.wlkp.pl


 

 Z-ca Wójta - Sekretarz Gminy

Z-ca Wójta – Sekretarz Gminy

mgr Marietta Cierniak

od 15.04.2002 – podinspektor ds. księgowości

od 2003 – 2007 – kierownik Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Czerminie

od 01.10.2004 – Sekretarz Gminy Czermin

od 01.01.2007 – Zastępca Wójta Gminy Czermin, Sekretarz Gminy Czermin

zastepcawojta@czermin.wlkp.pl


 

Przewodniczący Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Robert Mikołajczak

od 2002-2010 – Radny Gminy Czermin

od 2010 – Przewodniczący Rady Gminy Czermin

radagminy@czermin.wlkp.pl