Zabytki

Do atrakcji turystycznych naszej gminy należą zabytki architektury świeckiej i sakralnej, tj. kościoły oraz zespoły pałacowo – parkowe. Powierzchnia 7 parków podworskich, podlegających ochronie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, wynosi łącznie 22 ha.

Czytaj więcej...