Gmina CzerminGmina Czermin leży na północ od Pleszewa, w południowo – wschodniej części województwa wielkopolskiego. Położona jest w krainie zwanej Nizina Wielkopolską i stanowi część Wysoczyzny Kaliskiej rozciętej od północnego wschodu doliną rzeki Prosny. Powierzchnia gminy wynosi 97,8 km2, zamieszkuje ja blisko 5 tys. mieszkańców. Siedzibą urzędu jest położona w południowej części gminy wieś Czermin. W skład gminy wchodzi 15 miejscowości, z czego 14 to wsie sołeckie. największą z nich są Broniszewice, które stanowią 20% ogółu mieszkańców. Sąsiadujemy z gminami Chocz, Gizałki, Żerków, Kotlin oraz Pleszew.

Gmina Czermin