Do atrakcji turystycznych naszej gminy należą zabytki architektury świeckiej i sakralnej, tj. kościoły oraz zespoły pałacowo – parkowe. Powierzchnia 7 parków podworskich, podlegających ochronie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, wynosi łącznie 22 ha.

 

Godnymi uwagi są następujące zabytki:

Kościół p. w. św. Michała Archanioła w Broniszewicach z 1899r. Znajduje się w nim krucyfiks barokowy i pacyfikał z XVIII w. Na zewnętrznej ścianie kościoła w 1997r odsłonięto tablicę poświęconą Stanisławowi Mikołajczykowi i współpracującymi z nim ks. Józefowi Kledzikowi

zab08

Kościół neobarokowy p.w. św. piotra i Pawła w Broniszewicach z 1914 r., murowany z wieżą zwieńczoną blaszanym hełmem.

zab07

Kościół p.w. św. Jakuba Apostoła w Czerminie z 1725 r., drewniany. Ma rozbudowaną bryłę na planie krzyża, gontowy dach oraz wieżę zwieńczoną barokowym hełmem, wtopioną od strony zachodniej w nawę. Wyposażenie kościoła jest barokowe i rokokowe.

zab09

Kościół p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Żegocinie z 1714r. Jest to kościół drewniany o konstrukcji zrębowej, oszalowany. Wyposażenie kościoła pochodzi z XVII i XVIII w. W głównym ołtarzu znajduje się obraz Matki Boskiej Śnieżnej z pierwszej połowy XVII w. w sukience srebrnej z końca XVII w.

zab06

Kościół p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Wieczynie z 1911 r., neogotycki murowany. Z tej parafii pochodzi biskup łowicki ks. profesor Andrzej Dziuba. W maju 2004 roku w katedrze łowickiej przyjął sakrę biskupią zostając jednocześnie ordynariuszem tej diecezji. Biskup łowicki jest profesorem i kierownikiem katedry historii teologii moralnej na Uniwersytecie im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Przez 17 lat był kapelanem i sekretarzem kard. Glempa, a następnie dyrektorem Sekretariatu Prymasa Polski.

zab04

Kościół p.w. św. Józefa Rzemieślnika w Strzydzewie z 1897 r. neogotycki, 2 – nawowy, murowany, ołtarz główny w kościele jest w stylu neobarokowym.

zab05

Pałac klasycystyczny w Grabiu, wybudowany ok. 1805 – 1810 r., rozbudowany w poł. XIX w. wyremontowany po 1932r.,przypałacu znajduje się klasycystyczna oficyna z I poł. XIX w. oraz park krajobrazowy o pow. 14,65ha.

zab01

Dwór w miejscowości Psienie Ostrów, wybudowany ok. 1890 r. dla Wilhelma Purgolda w tzw. stylu „Królowej Anny” – nietynkowany na kamiennym cokole, z wieżą z ostrosłupowym hełmem w narożniku północno – zachodnim.

zab12

Dwór w Żegocinie, barokowy z końca XVIII w., przy dworze oficyna z ok. 1915 r. oraz zespół folwarczny i park z poł. XIX w. o pow. 4,80ha, w którym znajdują się okazy drzew uznane za pomniki przyrody.

zab10

Pałac w Broniszewicach, neoklasycystyczny wybudowany dla Józefa Brandta, wokół pałacu znajduje się park krajobrazowy o pow. 5,73 ha. W pałacu mieści się Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci, prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr św. Dominika.

zab03

Dwór w Skrzypni, wybudowany prawdopodobnie w 2 ćw. XIX w. w stylu klasycystycznym, rozbudowany ok. 1900 r. o skrzydło północne i wieżę. Obok dworu znajduje się park krajobrazowy z 3 ćw. XIX w. o pow. 1,80ha.

zab02