LICZBA ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW: 168.

LICZBA ZREALIZOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ: 88.

SUMARYCZNA KWOTA WYPŁACONYCH DOTACJI: 2.012.301,99 ZŁ.

STAN NA DZIEŃ 31.12.2023 R.

 

Punkt jest czynny w następujących godzinach:
poniedziałek: 14:00 – 17:00
wtorek i środa 13:00 – 15:30
czwartek 7:30 – 9:30

piątek 12:00 – 14:00