W związku z Zarządzeniem nr 5/2024 Starosty Pleszewskiego z dnia 12 lutego 2024 r,  informuje się mieszkańców Gminy Czermin o przekroczeniu stanu ostrzegawczego poziomu wody rzeki Prosny i możliwości wystąpienia podtopień lub innych zdarzeń spowodowanych wysokim poziomem wód  w obszarach oddziaływania rzeki.
W ramach działań prewencyjnych został wprowadzony monitoring sytuacji powodziowej, a w przypadku wiedzy o wystąpieniu zagrożeń o zasięgu lokalnym,  prosimy Państwa o kontakt pod numerem tel.62 7416031 w.31.