Statystyki w Gminie Czermin

Liczba złożonych wniosków: 127.

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 72.

Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji: 965.400,04 zł.

Stan na dzień 31.03.2023 r.