Z głębokim żalem żegnamy
ś.p.
Franciszka Jeziorańskiego

Wójta Gminy Czermin
w latach 1998 – 2002

Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
długoletniego pracownika  Urzędu Gminy w Czerminie

 

Wyrazy głębokiego współczucia
Rodzinie i Bliskim
składają
Rada i Wójt Gminy Czermin
Sołtysi i pracownicy Urzędu Gminy w Czerminie