Uwaga Rolnicy!

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2023r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dniem 17 lipca br. zostały wprowadzone zmiany w sposobie szacowania suszy rolniczej. Podstawą oszacowania szkód spowodowanych przez suszę w gospodarstwie rolnym jest złożenie przez poszkodowanego producenta rolnego wniosku za pośrednictwem APLIKACJI „Zgłoś szkodę rolniczą. Złożenie ww. wniosku jest KONIECZNE do uzyskania w późniejszym czasie protokołu lub kalkulacji strat wygenerowanych automatycznie przez aplikację. Rolnik, który chce mieć przeprowadzone dodatkowe szacowanie szkód przez Komisję może
to zgłosić w tut. Urzędzie.

Wypełniony wniosek należy złożyć w Biurze Podawczym Urzędu Gminy w Czermin w terminie do dnia 31.07.2023 r.
Zgodnie z obowiązującymi zasadami komisja powinna oszacować szkody do dwóch miesięcy od dnia zgłoszenia przez producenta rolnego powstania tych szkód, nie później jednak niż do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy albo jej likwidacji.

SZACOWANIE STRAT PRZEZ KOMISJĘ JEST CZYNNOŚCIĄ DODATKOWĄ. PODSTAWĄ SZACUNKU STRAT JEST ZGŁOSZENIE W APLIKACJI „ZGŁOŚ
SZKODĘ ROLNICZĄ”.

Druk wniosku w załączeniu.

Załączniki

# Plik Opis Wielkość pliku
1 doc Wniosek o raport oszacowania szkód 25 KB