Wydłużony nabór przyjmowania wniosków dofinansowanie kosztów usunięcia wyrobów zawierających azbest

Uprzejmie informujemy, że nabór wniosków o dofinansowanie kosztów usunięcia wyrobów zawierających azbest, znajdujących się na terenie gmin Powiatu Pleszewskiego został wydłużony do dnia 15 kwietnia br.

Program realizuje Powiat Pleszewski we współpracy z miastami Pleszew, Dobrzyca i Chocz oraz gminami Czermin, Gizałki i Gołuchów a wnioski należy składać do właściwego terytorialnie wójta lub burmistrza gminy. Usługa obejmuje demontaż, pakowanie, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest. Dofinansowanie nie obejmuje kosztów zakupu i montażu nowego pokrycia dachowego.

Druki do pobrania:

  1. Regulamin realizacji zadania p.n.”Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Pleszewskiego”
  2. Wniosek o dofinansowanie kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest
  3. FORMULARZ INFORMACJI SKŁADANYCH PRZEZ PODMIOTY UBIEGAJĄCE SIĘ O POMOC DE MINIMIS W ROLNICTWIE LUB RYBOŁÓSTWIE
  4. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis