OTWP . 0Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” Eliminacje Gminne Żbiki 2015

Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Czerminie, Ochotnicza Straż Pożarna w Żbikach oraz Biblioteka Publiczna Gminy Czermin byli współorganizatorami Gminnych Eliminacji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”, które odbyły się 27 lutego 2015 roku w miejscowości Żbiki. Otwarcia Turnieju dokonał Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Żbikach druh Zdzisław Woroniecki oraz Wiceprezes Zarządu druh Stanisław Jankowski. Nad odpowiednim przebiegiem Eliminacji czuwało jury, któremu przewodniczył Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie starszy brygadier Mieczysław Kikowski. W Turnieju udział wzięło
16 zawodników. Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” (OTWP) ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego. W Turnieju uczestniczy młodzież w trzech grupach wiekowych: I grupę stanowią uczniowie szkół podstawowych, II grupa to uczniowie szkół gimnazjalnych, a grupę III reprezentują uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.
 

Eliminacje Gminne w Żbikach rozpoczęły się testem pisemnym. Zawodnicy musieli odpowiedzieć na 30 pytań wybierając jedną właściwą odpowiedź spośród 3 lub 4 możliwości. Do finału, jakim był egzamin ustny kwalifikuje się 5 najlepszych uczestników zmagań pisemnych. Na egzaminie ustnym zawodnicy odpowiadali na pięć pytań, które oceniane były w skali od 1 do 3 pkt. W wyniku rozgrywek finałowych kolejność zajętych miejsc przedstawiła się następująco: 

I grupa wiekowa (szkoła podstawowa): 

miejsce I: Maciej Filipiak – OSP Broniszewice 

miejsce II: Piotr Kubisiak – OSP Broniszewice 

miejsce III: Michał Misiorek – OSP Pieruszyce 

II grupa wiekowa (gimnazjum): 

miejsce I: Mateusz Marciniak – OSP Czermin 

miejsce II: Magdalena Jędraszak – OSP Czermin 

miejsce III: Zuzanna Grzegorek – OSP Łęg 

III grupa wiekowa (szkoły ponadgimnazjalne): 

            miejsce I: Monika Marciniak – OSP Żegocin 

            miejsce II: Sandra Sobczak – OSP Czermin 

            miejsce III: Błażej Mikołajczak – OSP Strzydzew 

Wymienieni zwycięzcy wzięli udział w Eliminacjach Powiatowych Turnieju, które odbyły się w dniu 21 marca 2015 r. w Zespole Szkół w Dobrzycy. 

Wszyscy zawodnicy otrzymali dyplomy oraz nagrody.

OTWP . 2

OTWP . 1 

tekst: Anna Cierniak