Wójt Gminy Czermin ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w budynku nr 43 w miejscowości Pieruszyce

  • Oznaczenie nieruchomości wg. katastru nieruchomości:
    Lokal mieszkalny nr 5 o pow. 48,40 m2 w budynku mieszkalnym nr 43, położony w miejscowości Pieruszyce na działce ewidencyjnej nr 67/1 o pow. 1627 m2.
  • Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej:
    Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Pleszewie – IV Wydział Ksiąg Wieczystych – prowadzi księgę wieczystą KW KZ1P/00039491/3, zgodnie z którą prawo własności zapisano na rzecz Gminy Czermin. Dział III i IV wolny od wpisów.  Cena wywoławcza do przetargu wynosi: 18 000,00 zł. Przetarg odbędzie się w dniu 21.03.2019r. tj. czwartek o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Czerminie. Szczegółowe informacje o przetargu dostępne są w Urzędzie Gminy Czermin, tel. 62 7416 031 wew. 40 oraz na stronie internetowej gminy i w biuletynie informacji publicznej.