Zapraszamy mieszkańców Gminy do udziału w BADANIU ANKIETOWYM, które jest częścią procesu aktualizacji Planów Odnowy poszczególnych miejscowości w Gminie Czermin na lata 2015-2022.

Plan Odnowy Miejscowości to ważny dokument planistyczny i strategiczny sołectwa. Wypełnione ankiety pomogą poznać oczekiwania oraz potrzeby inwestycyjne i społeczne danej miejscowości.

 

ZAPRASZAMY DO WYPEŁNIANIA ANKIET

Ankiety do pobrania:

Łęg

Pieruchy

Pieruszyce

Psienie Ostrów

Strzydzew

Wieczyn

Żale