Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jarocinie zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu „Środa z Funduszami dla przedsiębiorstw na rozwój”.

Spotkanie odbędzie się 2 marca 2016 r. (środa) od godziny 10:00 do godziny 13:00 w Starostwie Powiatowym w Jarocinie, Al. Niepodległości 10-12, sala nr 30.

Podczas spotkania przekazane zostaną ogólne informacje na temat planowanego wsparcia dla przedsiębiorców, w tym informacje o:

  • Wielkopolskim Regionalnym Programie Operacyjnym na lata 2014-2020,
  • Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu proszone są o zgłoszenie swojego uczestnictwa do 29 lutego 2016 r. do godziny 16.00.

Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie pod numerami: /62/ 740 79 56, /62/ 747 81 83, 781 555 200 lub poprzez e-mail: jarocin.fe@wielkopolskie.pl„>jarocin.fe@wielkopolskie.pl.

Liczba miejsc na spotkanie jest ograniczona. W pierwszej kolejności przyjmowani będą przedstawiciele mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (potencjalni beneficjenci).

W przypadku osób niepełnosprawnych, prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę spotkania.

Szczegółowe informacje:

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jarocinie

Al. Niepodległości 10-12

63-200 Jarocin,

tel. 62 740 79 56, 62 747 81 83, 781 555 200

e-mail: jarocin.fe@wielkopolskie.pl„>jarocin.fe@wielkopolskie.pl

W załączeniu program spotkania.