Informujemy, że od 06.06.2018 r. rozpoczyna  się realizacja zadania polegającego na budowie boiska sportowego przy obiektach Zespołu Szkół Publicznych w Broniszewicach. W związku z powyższym będzie utrudniony, ograniczony lub zamknięty  dojazd do parkingu przed szkołą. Prosimy o wzięcie tego faktu pod uwagę przy okazji planowania dowozu i odwozu dzieci do przedszkola i szkół.

Zwracamy też uwagę, że część terenu przy szkole będzie placem budowy, na który wprowadzony zostaje zakaz wstępu.

Apelujemy o zwrócenie szczególnej uwagi na zachowanie dzieci, zapewnienie bezpieczeństwa i opieki oraz uświadamianie im zagrożeń płynących z braku odpowiedzialności i łamania zakazów.

        Dyrektor  ZSP w Broniszewicach                                                            Wójt Gminy Czermin
Mariusz Wieczorek                                                                                    Sławomir Spychaj