System Wykrywania i Alarmowania oraz System Wczesnego Ostrzegania o zagrożeniach

System Wykrywania i Alarmowania jest przygotowany do funkcjonowania w wyższych stanach gotowości obronnej państwa i po wprowadzeniu stanów nadzwyczajnych. Może być także rozwijany na podstawie zarządzeń terenowych szefów obrony cywilnej w czasie wystąpienia rozległych, nadzwyczajnych zagrożeń ludności i środowiska oraz w celu przeprowadzenia ćwiczeń i treningów.
System Wczesnego Ostrzegania o zagrożeniach funkcjonuje w stanie stałej gotowości państwa (w czasie pokoju).

Na terenie Gminy Czermin działa zintegrowany system wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania, zwany dalej Systemem Ostrzegania i Alarmowania (SOA).

W przypadku rzeczywistego zagrożenia, po usłyszeniu sygnału alarmowego lub komunikatu ostrzegawczego należy niezwłocznie włączyć odbiorniki radiowe lub telewizyjne w celu uzyskania szczegółowych informacji.

Pobierz komunikaty ostrzegawcze

Pobierz rodzaje alarmów