00A27 maja 2015 roku w sali wiejskiej w Broniszewicach odbyła się uroczysta VII sesja Rady Gminy Czermin, zwołana z okazji 25-lecia Samorządu Terytorialnego w Polsce.

27 maja 2015 roku w sali wiejskiej w Broniszewicach odbyła się uroczysta VII sesja Rady Gminy Czermin, zwołana z okazji 25-lecia Samorządu Terytorialnego w Polsce. W obradach uczestniczyli radni, wójt gminy, sołtysi, pracownicy samorządowi oraz pracownicy jednostek podległych gminie. Zaproszenie przyjęli także byli radni, urzędnicy, osoby związane z instytucjami samorządowymi gminy Czermin oraz przedstawiciele firm i organizacji współpracujących przez ostatnie 25 lat z czermińskim samorządem.

Sesję otworzył Przewdoniczący Rady Robert Mikołajczak.

01A

Na początku minutą ciszy uczczono pamięć byłych radnych i pracowników, którzy pracowali na rzecz gminy Czermin w minionych 25 latach, a których nie ma już wśród nas.

02A

Następnie dyrektor Zespołu Szkół Publicznych przedstawił krótki wykład na temat genezy i istoty samorządu terytorialnego. W swoim wystąpieniu wspomniał również o imponującym dorobku gminy Czermin w ciągu ostatnich 25 lat.

03A

Po zakończeniu prelekcji uczennice Gimnazjum w Broniszewicach wraz z dyrektorem zaprezentowały krótki występ artystyczny.

04A

05A

Kolejnym punktem obrad były wystąpienia zaproszonych gości. Swoją działalność w Radzie Gminy Czermin wspominali: Józefa Reślińska – Przewodnicząca Rady Gminy w latach 1994 -1998, Stanisław Sąsiadek – radny w kadencji 1994-1998, 2002 – 2006, 2006 – 2010, 2010 – 2104 oraz radny obecnej kadencji Józef Libert – Przewodniczący Rady Gminy w latach 1998 – 2010.

06A

07A

 

08APrzedstawiciel młodszego pokolenia radnych Krzysztof Marciniak podkreślał, jak ważne jest to, że możemy dziś sami wybierać naszych przedstawicieli w samorządzie. Dodał, że młodsi radni uczyli się samorządności od swoich starszych kolegów radnych i za to należą się im podziękowania.

09A 

Głos zabrał również członek zarządu powiatu Zbigniew Serbiak, który zasiadał w Radzie Gminy Czermin przez dwie kadencje. Radny podkreślał, że w tamtym czasie pomimo różnicy zdań i różnych emocji wspólnie pracowano nad tym, aby w gminie Czermin żyło się lepiej.

10A

Wójt Gminy Czermin Sławomir Spychaj powiedział, że w ciągu kilku minut nie da się przedstawić tego co działo sie przez 25 lat i dlatego m.in. większość zrealizowanym inwestycji i zadań zaproszeni goście mogli obejrzeć na slajdach. Wójt podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do rozwoju czermińskiej samorządności. Życzył wszystkim, aby samorząd był gospodarny i podkreślał, że  do samorządu nigdy nie powinna wchodzić polityka.

11A

12A