Stowarzyszenie Miłośników Sołectwa Czermin  zakończyło realizację projektu pn: „Wydanie folderu turystycznego promującego obszar LGD SWDP”. W ramach projektu został wydany folder pt: „Aktywny wypoczynek w powiecie pleszewskim” promujący ciekawe miejsca w powiecie, ze szczególnym uwzględnieniem gminy Czermin. Stowarzyszenie otrzymało dofinansowanie w ramach grantu ze Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Wspólnie dla przyszłości”. Projekt zrealizowano ze środków PROW na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Całkowity koszt projektu wyniósł 6 363,00 zł.