Gmina Czermin

Kategoria: Projekty UE

Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Grab

  W miesiącu październiku 2017 roku zakończyły się prace związane  z realizacją zadania dotyczącego przebudowy sieci wodociągowej w miejscowości Grab o długości 0,357 km realizowanego w ramach operacji pn. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Czermin – etap III oraz przebudowa sieci wodociągowej   w miejscowości Grab.   W ramach zadania wykonano  – przebudowę sieci wodociągowej, – przebudowę przyłączy wodociągowych, – odtworzenie nawierzchni.   Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej, operacja typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Umowa na realizację operacji została zawarta w dniu 21.06.2017r.    Całkowita wartość I etapu operacji...

Czytaj więcej...

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Czermin – etap II

Wniosek o przyznanie pomocy został złożony w dniu 27.03.2013r. Wnioskodawca: Gmina Czermin Tytuł projektu:„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Czermin – etap II” – współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” Wniosek o przyznanie pomocy został złożony w dniu 27.03.2013r. Wnioskodawca: Gmina Czermin Tytuł projektu: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Czermin – etap II” – współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” Cel projektu: Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Czermin poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Umowa o przyznanie pomocy została podpisana w dniu 11 września 2013r. Wartość inwestycji:           963 947,47 zł. Kwota dofinansowania :     588 110,69 zł....

Czytaj więcej...

Organizacja wydarzeń sportowych 2014

Wnioskodawca: Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Sportu Gminy Czermin „Trzy do Zera” Tytuł projektu: Organizacja wydarzeń sportowych  i rekreacyjnych na obszarze LGD „Wspólnie dla Przyszłości” Wnioskodawca: Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Sportu Gminy Czermin „Trzy do Zera” Tytuł projektu: Organizacja wydarzeń sportowych  i rekreacyjnych na obszarze LGD „Wspólnie dla Przyszłości” Cel projektu:   celem projektu była poprawa zdrowia i promocja aktywnego trybu życia poprzez imprezy i zajęcia sportowe  na terenie LGD „Wspólnie dla Przyszłości Zakres operacji:   Organizacja: -Zajęć z aerobiku z instruktorem   -Zajęć z Nordic Walking z instruktorem   -Turnieju Wsi -Szkolenia i warsztaty z techniki gry w piłkę nożną   -Turnieju piłki siatkowej  im. Dariusza Pańczaka -Spływów kajakowych   Wniosek o przyznanie pomocy został złożony w dniu 10.05.2014r. Umowa o przyznanie pomocy podpisana została w dniu...

Czytaj więcej...

Utworzenie miejsca rekreacyjno – sportowego Gmina Czermin

Wniosek o przyznanie pomocy został złożony w dniu 15.04.2013r. Wnioskodawca: Gmina Czermin Tytuł projektu: „Utworzenie miejsca rekreacyjno – sportowego w miejscowości Czermin” Wniosek o przyznanie pomocy został złożony w dniu 15.04.2013r. Wnioskodawca: Gmina Czermin Tytuł projektu: „Utworzenie miejsca rekreacyjno – sportowego w miejscowości Czermin” – współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013 Cel projektu: Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie infrastruktury rekreacyjnej i sportowej poprzez utworzenie i udostępnienie miejsca dla rozwoju aktywnych form wypoczynku  i rekreacji. Umowa o przyznanie pomocy została podpisana w dniu 14.08.2013r. Wartość inwestycji:                         105 996,21 zł. Kwota dofinansowania :...

Czytaj więcej...

Zagospodarowanie terenu – parfia Czermin

Wniosek o przyznanie pomocy został złożony w dniu 15.04.2013r. Wnioskodawca: Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. św. Jakuba Apostoła w Czerminie Tytuł projektu: „Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno – turystyczne w miejscowości Czermin” Wniosek o przyznanie pomocy został złożony w dniu 15.04.2013r. Wnioskodawca: Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. św. Jakuba Apostoła w Czerminie Tytuł projektu: „Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno – turystyczne  w miejscowości Czermin” – współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju z zakresu małych projektów objętego PROW na lata 2007 – 2013 Cel projektu: Poprawa stanu infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz wzrost atrakcyjności turystycznej obszaru LGD poprzez utworzenie i udostępnienie miejsca rekreacyjno – turystycznego zlokalizowanego w sąsiedztwie zabytkowego obiektu. Umowa o przyznanie pomocy została...

Czytaj więcej...

Remont budynku OK w Żegocinie

Wniosek o przyznanie pomocy został złożony w dniu 15.04.2013r. Wnioskodawca: Ośrodek Kultury w Żegocinie Tytuł projektu: „Remont budynku Ośrodka Kultury w Żegocinie” Wniosek o przyznanie pomocy został złożony w dniu 15.04.2013r. Wnioskodawca: Ośrodek Kultury w Żegocinie Tytuł projektu: „Remont budynku Ośrodka Kultury w Żegocinie” – współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013 Cel projektu: Poprawa standardu infrastruktury pełniącej funkcje społeczno – kulturalne poprzez remont budynku Ośrodka Kultury w Żegocinie Umowa o przyznanie pomocy została podpisana w dniu 24.09.2013r. Wartość inwestycji:                         65 838,48 zł. Kwota dofinansowania :                42 821,77 zł. Zakres operacji:  ...

Czytaj więcej...

Ośrodek Kultury w Czerminie 10.04.2013r

  Wniosek o przyznanie pomocy został złożony w dniu 10.04.2013r.   Wnioskodawca: Ośrodek Kultury w Czerminie Wniosek o przyznanie pomocy został złożony w dniu 10.04.2013r. Wnioskodawca: Ośrodek Kultury w Czerminie Tytuł projektu: „Doposażenie zaplecza kuchennego w Ośrodku Kultury w Czerminie” – współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju z zakresu małych projektów objętego PROW na lata 2007 – 2013   Cel projektu:   Wzrost jakości życia mieszkańców wsi, ich integracji i aktywności poprzez doposażenie zaplecza kuchennego w budynku Ośrodka Kultury w Czerminie. Umowa o przyznanie pomocy została podpisana w dniu 19.11.2013r. Wartość projektu:                                    33 025,23 zł. Kwota dofinansowania:              21 600,00 zł.   Zakres operacji:   – zakup mebli ze stali nierdzewnej – zakup...

Czytaj więcej...

Ośrodek Kultury w Żegocinie 2013

Wnioskodawca: Ośrodek Kultury w Żegocinie Tytuł projektu: „Zakup strojów ludowych oraz warsztaty taneczne dla Zespołu Folklorystycznego Żegocinianie” Wnioskodawca: Ośrodek Kultury w Żegocinie Tytuł projektu: „Zakup strojów ludowych oraz warsztaty taneczne dla Zespołu Folklorystycznego Żegocinianie” Cel projektu: Celem projektu jest kultywowanie tradycji tańców ludowych poprzez zakup strojów i organizację warsztatów doskonalenia nauki tańca ludowego. Zakres operacji: Zakup strojów żywieckich -warsztaty taneczne dla dzieci i młodzieży z Zespołu   Folklorystycznego „Żegocinianie” oraz warsztaty taneczne dla dzieci i młodzieży z Zespołu   Folklorystycznego „Żegocinianie” Wniosek o przyznanie pomocy został złożony w dniu 24.04.2013r. Umowa o przyznanie pomocy podpisana została w dniu 15.11.2013r. Realizacja projektu została zakończona w dniu 25.11.2013r.   Wartość projektu: 20 366,64zł Kwota dofinansowania: 13000,00zł   DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA...

Czytaj więcej...

Budowa kompleksu boisk Grab 2013

Wnioskodawca: Stowarzyszenie na rzecz integracji i edukacji wsi Grab Tytuł projektu: Stowarzyszenie na rzecz rozwoju i edukacji wsi Grab „Razem”   Wnioskodawca: Stowarzyszenie na rzecz integracji i edukacji wsi Grab   Tytuł projektu: Stowarzyszenie na rzecz rozwoju i edukacji wsi Grab „Razem” Cel projektu: Wzrost integracji i aktywności mieszkańców obszaru LGD „Wspólnie dla Przyszłości” Zakres operacji: Budowa kompleksu boisk sportowo-rekreacyjnych: Uprawa gruntu pod boiska, wysiew nawozów, wykonanie oprysków, wysiew trawy, pielęgnacja i nawadnianie, koszenie, zakup i montaż piłkochwytów, zakup siatek do bramek piłki nożnej, zakup siatek do siatkówki, Zakup i montaż bramek do piłki nożnej, zakup i montaż słupów do siatkówki i stojaka do sędziego, zakup i montaż ławek.   Wniosek o przyznanie pomocy został złożony w dniu 20.07.2012r. Umowa o przyznanie pomocy...

Czytaj więcej...

rozwoju Sportu Gminy Czermin „Trzy do Zera”2013

Wnioskodawca: Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Sportu Gminy Czermin „Trzy do Zera” Tytuł projektu: „Organizacja imprez sportowych, szkoleń i warsztatów w celu promocji zdrowego trybu życia na terenie LGD „Wspólnie dla Przyszłości”   Wnioskodawca: Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Sportu Gminy Czermin „Trzy do Zera”   Tytuł projektu: „Organizacja imprez sportowych, szkoleń i warsztatów w celu promocji zdrowego trybu życia na terenie LGD „Wspólnie dla Przyszłości” Cel projektu: Celem zadania była aktywizacja i integracja mieszkańców zamieszkujących obszar LGD „Wspólnie dla Przyszłości”, promocja obszaru oraz aktywnego i zdrowego trybu życia. Zakres operacji: Organizacja: -Zajęć z aquaerobiku z instruktorem dla 56 osób -Turnieju Wsi -Szkolenia i warsztaty z techniki gry w piłkę nożną (50h) -Turnieju piłki siatkowej im. Dariusza Pańczaka – 4 Turnieje piłki...

Czytaj więcej...

Straż Pożarna

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support