Ochotnicza Straż Pożarna w Grabiu zrealizowała projekt pn: „Utworzenie miejsca sportowo – rekreacyjnego w miejscowości Grab”.

W ramach projektu przy świetlicy wiejskiej w Grabiu zamontowano urządzenia do ćwiczeń  tj. 

– wioślarz – 1szt

– biegacz- 1szt

– orbitrek – 1szt

– wyciskanie+wyciąg –1szt

oraz elementy zabawowe tj. 

– zjazd linowy – 1szt

– sześciokąt linowy – 1szt.

 Projekt zrealizowano ze środków PROW na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Całkowity koszt projektu wyniósł 45 163 zł.