WÓJT GMINY CZERMIN ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Wieczyn o pow. 2,00 ha.

Ogłoszenie o przetargu

Szczegółowe warunki przetargu