Gmina Czermin zrealizowała projekt pn: „Budowa street workout parku w miejscowości Broniszewice”.

W ramach projektu przy Zespole Szkół Publicznych wybudowano ogólnodostępne miejsce do ćwiczeń street workout oraz cross fit.  Zamontowano elementy do ćwiczeń kalistenicznych oraz wykonano nawierzchnię bezpieczną z mat gumowych przerostowych. Projekt zrealizowano ze środków PROW na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Całkowity koszt projektu wyniósł 40 500 zł.