„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja typu „Gospodarka wodno-ściekowa”

Zakończono prace związane z budową ujęcia wód podziemnych  w miejscowości Żegocin,

realizowane w ramach operacji: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Czermin – etap IV, przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Broniszewice oraz budowa ujęcia wód podziemnych  w miejscowości Żegocin

Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej, operacja typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Umowa na realizację operacji została zawarta w dniu 01.07.2020r.

Całkowita wartość ww. etapu operacji wyniosła 523 703,25 zł.

W ramach zadania wykonano:

– wiercenie studni

– obudowę naziemną studni

– zagospodarowanie terenu

– wewnętrzną linię zasilającą  studnię głębinową

– rurociąg ciśnieniowy wody surowej

Obecnie trwają prace odbiorowe wykonanego zadania.