Stowarzyszenie Miłośników Wsi Żegocin zakończyło realizację projektu pn: „Szlakiem kościołów, kapliczek i krzyży przydrożnych – ocalić od zapomnienia”. W ramach zadania został wydany folder w ilości 1000 szt. promujący obszar LGD i rozwój turystyki. Wydanie folderu o kościołach, kapliczkach i krzyżach przydrożnych miało na celu przekazanie i zachowanie najważniejszych informacji o tym, jak piękne i cenne obiekty znajdują się w naszym najbliższym otoczeniu i jak bogatą mają historię. Projekt zrealizowano ze środków PROW na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Całkowity koszt wykonania zadania 6 600 zł.