Spotkanie z rolnikami „WSPÓLNIE DLA WIELKOPOLSKIEJ WSI” organizowane pod patronatem Wojewody Wielkopolskiego  odbędzie się 11 marca 2019 r. ( tj. poniedziałek) o godz. 10.00 w Auli Zespołu Szkół Przyrodniczo- Politechnicznych CKU w Marszewie.

Celem spotkań organizowanych na terenie województwa wielkopolskiego w ramach wspólnej inicjatywy instytucji rolniczych takich jak: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Wielkopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej oraz Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa jest przybliżenie wiedzy na tematy najbardziej aktualne w dzisiejszym rolnictwie. Zagadnienia, które będą poruszane na spotkaniach to m.in.:

 1. Obsługa zgłoszeń zwierzęcych przez nowy Portal IRZ plus.
  Płatności bezpośrednie i wsparcie krajowe udzielane przez ARiMR.
 1. Transfer wiedzy i innowacje rolnicze w działalności Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu.
 1. Zmiany w obszarze świadczeń i ubezpieczeń społecznych rolników
  oraz działalność prewencyjna i rehabilitacyjna KRUS.
 1. Idee, zadania i strategia Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.
 1. Afrykański Pomór Świń (ASF) oraz zasady bioasekuracji.
 1. Bezpieczeństwo pożarowe w gospodarstwach rolnych.
  Zabezpieczenie składowania płodów rolnych.
 1. Bezpieczna żywność priorytetem PIORIN.

Spotkania odbędą się we wszystkich powiatach i są odpowiedzią na potrzeby zgłaszane przez rolników i mieszkańców wsi o stworzenie okazji do zdobycia przydatnych informacji przy prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz działalności na obszarach wiejskich w jednym miejscu, bez konieczności odwiedzania różnych instytucji. W ramach spotkań zapewniona zostanie również możliwość bezpośredniego kontaktu z przedstawicielami w/w instytucji.