Stowarzyszenie „Miłośników Sołectwa Czermin” zakończyło realizację projektu pn: „Wydanie książki kulinarnej tradycyjnych przepisów z obszaru LGD SWDP”. W ramach zadania została wydana książka kucharska prezentująca informacje o tradycyjnych daniach regionu jakim jest obszar Lokalnej Grupy Działania „Wspólnie dla Przyszłości” czyli powiat pleszewski. Łącznie w książce zaprezentowano 150 przepisów na tradycyjne dania. Projekt zrealizowano ze środków PROW na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Całkowity koszt wykonania zadania 14500,00 zł.