lecie00W 2017 roku pięć par małżeńskich z terenu Gminy Czermin obchodziło Jubileusz 50 – lecia zawarcia związku małżeńskiego. Spotkanie z Jubilatami odbyło się 18 grudnia 2017 roku w sali posiedzeń Urzędu Gminy

W 2017 roku pięć par małżeńskich z terenu Gminy Czermin obchodziło Jubileusz 50 – lecia zawarcia związku małżeńskiego. Spotkanie z Jubilatami odbyło się 18 grudnia 2017 roku w sali posiedzeń Urzędu Gminy z udziałem Wójta Sławomira Spychaja, Zastępcy Wójta Marietty Cierniak, Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Czermin Roberta Kaźmierczaka, Skarbnika Jarosława Kowalskiego oraz pracownika USC Małgorzaty Witkowskiej. Jubilaci otrzymali medale przyznane przez Prezydenta RP za długoletnie pożycie małżeńskie, dyplomy i kwiaty. Po oficjalnej części uroczystości wszyscy zebrani zostali zaproszeni na słodki poczęstunek.
Medale za długoletnie pożycie małżeńskie otrzymali:
1. Maria i Jerzy Grudziak
2. Anna i Zygmunt Jelak
3. Janina i Zbigniew Kwiatkowscy
4. Bogumiła i Kazimierz Szcześniak
5. Maria i Kazimierz Żychlewicz
 lecie01
lecie02
lecie03
lecie03a
lecie04
lecie05
lecie06