W dniu 8 czerwca 2020 roku w kościele p.w. Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej w Żegocinie odbyła się uroczysta msza św. z okazji Jubileuszu 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Żegocinie. Mszę św. w intencji byłych i obecnych działaczy OSP Żegocin odprawił Dziekan Dekanatu Czermińskiego ks. kanonik Marek Kozica. W imieniu Samorządu Gminy Czermin pragniemy złożyć wszystkim Druhnom i Druhom OSP Żegocin serdeczne gratulacje. Proszę przyjąć wyrazy wielkiego uznania i podziękowania za długoletnią, trudną i odpowiedzialną służbę dla całej społeczności. Życzymy Wam, aby praca, którą wykonujecie była zawsze bezpieczna, pozwalała na spokojny powrót do domu, mimo coraz bardziej niebezpiecznych i trudniejszych działań ratowniczych. Życzymy wszelkiej pomyślności i sukcesów, a także realizacji planów zarówno w życiu zawodowym jak i osobistym.

fot. archiwum UG Czermin (2014r.)