Drodzy Rodzice, Dyrektorzy Szkół, Dzieci i Uczniowie,

Przedszkola i Szkoły Podstawowe  na terenie Gminy Czermin nadal pozostają zamknięte do 28 czerwca 2020 roku. We wszystkich szkołach podstawowych kontynuowane są zajęcia dydaktyczne z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość – zdalne nauczanie i lekcje online;

  • dyrektorzy szkół podstawowych zapewnią według potrzeb uczniom możliwość korzystania z biblioteki;
  • dyrektorzy szkół podstawowych zapewnią według potrzeb uczniom klas VIII – konsultacje z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne w szczególności z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty .

Poleciłem również, aby dyrektorzy szkół skontaktowali się z rodzicami/opiekunami każdego z dzieci w wieku przedszkolnym i zapytali czy skorzystaliby oni z takiej możliwości i by przedszkole zostało otwarte w miesiącu lipcu. Przeanalizujemy wówczas wytyczne związane z zapewnieniem bezpieczeństwa zdrowotnego dzieciom i pracownikom placówek. Dopiero na tej podstawie podejmę decyzję o ewentualnym otwarciu przedszkoli.

Organizacja funkcjonowania jednostek oświaty będzie odbywała się w oparciu o wydane Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego oraz przygotowane przez dyrektorów wewnętrzne procedury bezpieczeństwa na terenie placówki.

Z poważaniem
Sławomir Spychaj
/-/ Wójt Gminy Czermin