150Zakończyły się prace budowlane przy Ośrodku Kultury w Czerminie. W wyniku przeprowadzonych robót został utwardzony teren, wyremontowano kanalizację deszczową oraz poszerzono wjazd na parking.

Zakończyły się prace budowlane przy Ośrodku Kultury w Czerminie. W wyniku przeprowadzonych robót został utwardzony teren, wyremontowano kanalizację deszczową oraz poszerzono wjazd na parking. Ponadto zamontowano nowe ogrodzenie oraz wyeksponowano miejsce, w którym znajduje się obelisk poświęcony strażakom ochotnikom.

2

3

4

5