„ODNOWA WSI SZANSĄ DLA AKTYWNYCH SOŁECTW”

Zakończono realizację projektu pn. „Aktywnie działamy i świetlicę upiększamy – doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Grab”

W ramach zadania zakupiono 7 sztuk stołów do świetlicy wiejskiej w miejscowości Grab.

Koszty kwalifikowane  zadania wyniosły 7 990,00 zł. z czego 5 490,00 zł. stanowiło dofinansowanie ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach programu
„Wielkopolska Odnowa Wsi”.