Czermin, dnia 23 grudnia 2022 roku

Szanowni Mieszkańcy Gminy Czermin,

chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim Mieszkańcom, Sołtysom
i Radnym Gminy Czermin za zaangażowanie i udział  w spotkaniach organizowanych w sprawie prac nad Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowym dla projektu „Budowa linii kolejowej nr 85 Sieradz-Kalisz-Pleszew-Poznań”.

Dziękuję za udział w spotkaniach organizowanych przez Urząd Gminy w miesiącach luty i marzec 2022 roku, a także w spotkaniu konsultacyjno – informacyjnym, które odbyło się we wrześniu bieżącego roku w Sali Ośrodka Kultury w Czerminie z przedstawicielami Spółki CPK i BBF.

Państwa uwagi, sugestie i spostrzeżenia oraz wyrażone kategoryczne stanowisko sprzeciwiające się budowie linii Kolejowych Dużych Prędkości zostały przekazane do Spółki CPK i wykonawcy STEŚ firmy BBF Spółka z o.o., co spowodowało odstąpienie od wariantu W1 przebiegającego przez Gminę Czermin w rejonie Woli Duchownej, Czermina i Strzydzewa, aż do granicy z Gminą Kotlin w rejonie miejscowości Parzew.

Dodatkowo chciałbym podziękować wszystkim Mieszkańcom, którzy zaangażowali się w zbieranie podpisów pod listami sprzeciwu dot. budowy w/w linii kolejowej.

Poniżej przedstawiam pismo znak KRI_11009_2022_53-54_ZW z dnia 15.12.2022 roku, które wpłynęło do tutejszego Urzędu wraz z mapą obrazującą aktualne trasowania linii kolejowej nr 85.

Z przebiegiem aktualnych wariantów można się również zapoznać pod adresem internetowym https://www.cpk.pl/pl/dla-mieszkancow/stes-sieradz-kalisz-pleszew-poznan

 

Z wyrazami szacunku
Sławomir Spychaj
Wójt Gminy Czermin

Załączniki

# Plik Opis Wielkość pliku
1 pdf KRI-11009-2022-53-54-ZW 767 KB