W dniu 15.12.2022r. w sali posiedzeń Urzędu Gminy  w Czerminie została podpisana umowa o dofinansowanie inwestycji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej. Umowę podpisali: ze strony gminy Czermin wójt Sławomir Spychaj oraz skarbnik Jarosław Kowalski, a ze strony Samorządu Województwa Wielkopolskiego wicemarszałek Krzysztof Grabowski . W spotkaniu uczestniczyli również radni oraz pracownicy Urzędu Gminy, którzy pracowali nad przygotowaniem wniosku.

Wysokość otrzymanego dofinansowania to 3 mln zł. Środki te pomogą w realizacji czterech zadań:

  • budowie i rozbudowie sieci wodociągowej w miejscowościach: Żegocin, Żbiki i Broniszewice;
  • budowie pompowni wody II stopnia w Broniszewicach wraz z budową i przebudową sieci wodociągowej;
  • przebudowie sieci wodociągowej w Czerminie;
  • budowie przydomowych oczyszczalni ścieków – etap V.

Na sali posiedzeń byli również obecni przedstawiciele Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu. Instytucja ta, dzięki środkom z budżetu Województwa Wielkopolskiego zrealizowała zadanie polegającej na remoncie mostu na drodze wojewódzkiej nr 443 w Grabiu nad rzeką Grabówka. Prace trwały pół roku i pochłonęły około 2,1 mln. zł.