„Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19.

INFORMACJA O PROJEKCIE

realizowanym w ramach  umowy numer 4620/3/2022 o powierzenie grantu  w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2022 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz  wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00.

Głównym celem projektu jest wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa.

W dniu 19.12.2022r. w ramach modułu: Edukacja cyfrowa urzędników zostało przeprowadzone szkolenie z zakresu cyberbezpieczeństwa, które było ostatnim z elementów projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”.