INFORMACJA – POPIÓŁ 

Urząd Gminy w Czerminie przypomina, że od 01.01.2021 r., w związku z wprowadzeniem następnej frakcji – POPIOŁU, wszyscy musimy segregować popiół do pojemników użyczonych przez Gminę lub do własnych pojemników o pojemności do 120 l oraz odpowiednio opisanych: „POPIÓŁ”. Jeśli popiół nie będzie segregowany i nadal będzie wrzucany do pojemników na odpady zmieszane, to nie będzie odebrany przez firmę odbierającą odpady!
Prosimy o prawidłową segregację, ponieważ pozwoli to na ograniczenie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami.