ba1

Wnioskodawca: Ośrodek Kultury w Żegocinie

Tytuł projektu: „Zakup strojów ludowych oraz warsztaty taneczne dla Zespołu Folklorystycznego Żegocinianie”

Wnioskodawca: Ośrodek Kultury w Żegocinie


Tytuł projektu: „Zakup strojów ludowych oraz warsztaty taneczne dla Zespołu Folklorystycznego Żegocinianie”


Cel projektu: Celem projektu jest kultywowanie tradycji tańców ludowych poprzez zakup strojów i organizację warsztatów doskonalenia nauki tańca ludowego.


Zakres operacji:

Zakup strojów żywieckich -warsztaty taneczne dla dzieci i młodzieży z Zespołu   Folklorystycznego „Żegocinianie” oraz warsztaty taneczne dla dzieci i młodzieży z Zespołu   Folklorystycznego „Żegocinianie”

Wniosek o przyznanie pomocy został złożony w dniu 24.04.2013r.

Umowa o przyznanie pomocy podpisana została w dniu 15.11.2013r.

Realizacja projektu została zakończona w dniu 25.11.2013r.

 

Wartość projektu: 20 366,64zł

Kwota dofinansowania: 13000,00zł

 

DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA

zeg01

zeg03

zeg04

zeg05

zeg06

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach realizacji Osi 4 Leader PROW 2007 – 2013