Informujemy, że od dnia 3 kwietnia 2019 roku rozpoczyna się realizacja zadania polegającego na budowie boiska sportowego przy Zespole Szkół Publicznych w Żegocinie. W związku z tym będzie utrudniony, ograniczony lub zamknięty dojazd do parkingu przy szkole. Proszę o wzięcie tego faktu pod uwagę przy okazji planowania dowozu i odwozu dzieci do szkoły. Zwracamy też uwagę, że część terenu przy szkole będzie placem budowy, na którym wprowadzony zostaje zakaz wstępu. Apelujemy o zwrócenie szczególnej uwagi na zachowanie dzieci, zapewnienia bezpieczeństwa i opieki oraz uświadomienie im zagrożeń płynących z braku odpowiedzialności i łamania zakazów.