W dniu 12 kwietnia 2023 r. w Urzędzie Gminy w Czerminie została podpisana umowa na realizację inwestycji pn.: Poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie gminy Czermin. Wykonawcą zadania będzie Przedsiębiorstwo Budowlano – Handlowe MARZYŃSKI Sp. z o.o. Sp. K. z Jarocina.

Wartość umowy wynosi  5.182.584,82 zł.  Realizacja zadania możliwa jest dzięki wsparciu ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, z którego Gmina Czermin uzyskała dofinansowanie w wysokości 4.886.659,23 zł.

Inwestycja obejmuje przebudowę dróg gminnych w niżej wymienionych miejscowościach:

– Broniszewice nr 625 029P – ok. 0,56 km,

– Grab działki nr 268/2, 269/1, – ok. 0,53 km,

– Łęg nr 625 046P – ok. 0,65 km,

– Pieruchy nr 625 056P – ok. 0,74 km,

– Pieruchy nr 625 054P – ok. 0,92 km,

– Broniszewice nr 625 033P – ok. 0,99 km,

– Psienie – Ostrów nr 625 024P – ok. 0,54 km,

– Wola Duchowna nr 625 025P – ok. 0,65 km,

– Strzydzew nr 625 038P – ok. 0,55 km

– Wieczyn nr 625 045P i 625 047P – ok. 0,87 km

Stan istniejących nawierzchni drogowych nie spełnia standardów technicznych dróg.

Realizacja inwestycji wpłynie znacząco na poprawę stanu gminnej infrastruktury drogowej oraz poziomu bezpieczeństwa jej użytkowników.

Przewidywany termin zakończenia realizacji inwestycji to miesiąc październik 2024r.