Gmina Czermin zrealizowała projekt pn. „Doposażenie Ośrodka Kultury  w Żegocinie”.

W ramach zadania zakupiono:

  • meble ze stali nierdzewnej,
  • naczynia kuchenne,
  • sprzęt AGD,
  • zastawę stołową,
  • sprzęt kuchenny,
  • sprzęt nagłaśniający,
  • sprzęt elektroniczny.

Zadanie realizowane przez Gminę Czermin współfinansowane jest  ze środków Unii Europejskiej, operacja typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Umowa na realizację operacji została zawarta w dniu 14.06.2019r.

Całkowita wartość operacji wynosi 83 528,64 zł. z czego 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji stanowi dofinansowanie  ze środków EFRROW.