Szanowni Mieszkańcy Gminy Czermin

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z § 5 i 6 umowy darowizny sprzętu komputerowego w ramach projektu grantowego Cyfrowa Gmina – wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”, przekazany sprzęt podlega monitorowaniu przez okres 2 lat.

Zgodnie z procedurą monitorowania utrzymania efektów projektu Wnioskodawca zobowiązuje się do składania pisemnych oświadczeń o posiadaniu sprzętu i wykorzystywaniu go zgodnie z przeznaczeniem każdorazowo na wezwanie Urzędu Gminy w Czerminie, jednak nie rzadziej niż co 6 miesięcy począwszy od daty zakończenia projektu.

W związku z powyższym prosimy o przedłożenie oświadczeń o posiadaniu sprzętu i wykorzystywaniu go zgodnie z przeznaczeniem w terminie do dnia 17 lutego 2024 r.  w Urzędzie Gminy Czermin, pokój nr 2.

 

 

W załączeniu:

1)      Procedura monitorowania utrzymania efektów projektu.

2)      Oświadczenia – 2 szt. dot. laptopów oraz akcesoriów