Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sportu Gminy Czermin „Trzy do Zera” zaprasza do udziału w szkoleniach z prawidłowej techniki udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Szkolenie będzie obejmowało część teoretyczną: motywacja do udzielania pierwszej pomocy, aspekty prawne, łańcuch przeżycia, bezpieczeństwo własne, bezpieczeństwo na miejscu zdarzenia, prawidłowe wezwanie pomocy, kontrola czynności życiowych, tamowanie krwawienia oraz bezpieczeństwo innych ran, postępowanie z osobą nieprzytomną, resustytacja krążeniowo-oddechowa, postępowanie przy złamaniach, zwichnięciach i skręceniach, zachłyśnięcia i zadławienia, postępowanie przy oparzeniach, postępowanie przy zatruciach, stany zagrożenia życia – zawał, cukrzyca, epilepsja; oraz część praktyczną: wezwanie pomocy, ocena poszkodowanego, pozycja boczna ustalona-bezpieczna, resustytacja krążeniowo oddechowa, postępowanie przy zadławieniach, unieruchomienie złamań, tamowanie krwotoków.

Szkolenia zostaną przeprowadzone w ramach realizacji projektu „Szkolenia – ruch i zdrowie” i będą  odbywać się według załączonego harmonogramu.