O G Ł O S Z E N I E

W oparciu o art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm./, Wójt Gminy Czermin informuje, że na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu na okres 21 dni, wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie stanowiącej własność Gminy Czermin położonej w miejscowości Grab część działki nr 111/2 o pow. 0.0300 ha (ark. mapy 1).

Szczegółowych informacji udziela Urząd Gminy Czermin tel. (062) 7416-031 wew. 53.

 

Wójt

/-/ mgr Sławomir Spychaj

Załączniki

# Plik Opis Wielkość pliku
1 pdf Wykaz 196 KB