Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) Wójt Gminy Czermin podaje do publicznej wiadomości wykaz lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

♦ Oznaczenie nieruchomości wg. katastru nieruchomości:

Lokal mieszkalny nr 5 o pow. 48,40 m2 w budynku mieszkalnym nr 43, położony w miejscowości Pieruszyce na działce ewidencyjnej nr 67/1 o pow. 1627 m2.

Załączniki

# Plik Opis Wielkość pliku
1 pdf Wykaz lokal nr 5 Pieruszyce 43 Pobierz wykaz
330 KB