OGŁOSZENIE

W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn.: „Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Czermin w okresie wakacji letnich w 2018 roku” prosi się organizacje pozarządowe, które nie biorą udziału w konkursie, o zgłaszanie propozycji osób do udziału w pracach komisji konkursowej, której celem będzie opiniowanie złożonych ofert w otwartym konkursie ofert. Osoby należy zgłaszać do 10 maja 2018 r. na formularzu, który można pobrać poniżej:

 

Załączniki

# Plik Opis Wielkość pliku
1 pdf formularz - udzia w pracach komisji 2018 Formularz
354 KB