pieru00Przebudowa drogi gminnej nr 625022P relacji Czermin-Pieruchy

Rozpoczęły się prace związane z realizacją zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 625022P relacji Czermin – Pieruchy” na odcinku o długości ok. 0,773 km.

Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej, operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

dro00a

pieru01

pieru02

pieru03