OR.7125.SK.1.4.2015

Wójt Gminy Czermin ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku mieszkalnym nr 22 w miejscowości Skrzypnia wraz z przynależnościami i ułamkową częścią gruntu… (pobierz pełen tekst)

szczegółowe warunki I przetargu